POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Asociaţia „Tășuleasa Social” (denumită în continuare Asociaţia), colectează prin intermediul websitului maraton.viatransilvanica.com date personale ale utilizatorilor, în scopul înscrierii persoanelor la Via Transilvanica Maraton şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Asociaţie. Înregistrarea datelor se face prin intermediul platformei online https://register.42km.ro. Mai multe informații gasiți și în secțiunea Termeni și condiții.

În conformitate cu legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, care garantează protejarea drepturilor persoanelor la viaţa intimă, familială şi privată, Asociaţia are obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înscrierii ca participant la maraton, pe maraton.viatransilvanica.com numai în scopurile specificate prin prezentul document.
Participanții au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Asociaţiei, prin aceasta întelegându-se dreptul participantului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociaţie şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Asociaţiei.

 

Informaţiile colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca participant pe websitul Asociaţiei și platformei https://register.42km.ro, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: categoria la care participă, nume, prenume, sex, adresa, oras, țară, mărime tricou, adresă de e-mail și număr telefon.
Din aceste date, doar cele cu privire la nume, prenume, sex, probă și oraş vor fi făcute publice, în scopul identificării şi localizării persoanei, pentru a servi la facilitarea comunicaţiei cu ceilalţi utilizatori ai websitului Asociaţiei și organizatorii maratonului.

 

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Asociaţia colectează informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de participanți şi pentru îmbunătaţirea calitaţii serviciilor maratonului organizat de Asociaţie.
Înregistrarea ca participant pe websitul Asociaţiei şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Asociaţie.

 

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Asociaţiei și organizatorii maratonului, care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii Asociaţiei și organizatorii maratonului vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

 

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor

Asociaţia nu va închiria, vinde sau transmite informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Asociaţiei. Asociaţia poate furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care are încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Asociaţie, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Asociaţie, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Asociaţia va dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

  • cu acordul expres al utilizatorului;
  • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
  • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
  • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;
  • drepturile şi interesele Asociaţiei trebuiesc protejate.

Legături către alte websituri

Websitul Asociaţiei poate cuprinde legături sau trimiteri către websituri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei.
Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii siteului Asociaţiei pe astfel de websituri nu sunt protejate de Asociaţie, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a websitului respectiv.

 

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe websitul Asociaţiei.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk.

 

Mesaje nesolicitate

Asociaţia nu va folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.
Asociaţia va respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Asociaţie numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei.

 

Utilizarea websitului de către copii

Websitul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe websitul Asociaţiei, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei, prin care să se specifice interzicerea accesului la websitul Asociaţiei a respectivului utilizator minor.

 

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe websitul Asociaţiei.
De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să îşi ceară Asociației să i se șteargă formularul de înscriere, retrăgându-se de la participarea la competiție.

 

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa participanților printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale websitului.
Folosirea în continuare a websitului de către participanții la maraton va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.